ielts-yasi.englishlab.net

Written Jan. 13, 2014

 

Mainland China 2014 IELTS Test Dates

You should check the official websites to confirm the information shown below.

 

From http://www.chinaielts.org/en/apply/ielts_test_dates_2014.shtml       

Date

Module

Test Centre

1/9/2014

A+G

BeijingHohhotShijiazhuangHangzhouHefeiGuangzhouShenzhenChangshaChengduChongqing

1/11/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinQingdaoShenyangShijiazhuangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouShanghai NanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhou ShenzhenFuzhouChangsha XiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingKunming

1/18/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangTianjinUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjing HangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenChangshaXiamen NanningHaikouChengduKunming

1/25/2014

A

BeijingChangchunHarbinJinanLanzhouQingdaoShenyangShijiazhuangTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouKaifeng ShanghaiNanjingSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningNanchangChengduChongqing

2/1/2014

A+G

 

2/13/2014

A

BeijingLanzhouQingdaoShenyangShijiazhuangTaiyuanWuhanNanjingGuangzhouShenzhenNanchangChongqing

2/15/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinJinanLanzhou QingdaoShenyangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjing HangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanning ChengduChongqingKunming

2/22/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanQingdaoShenyangTianjinTaiyuanXi‘anZhengzhouKaifengWuhan ShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhen FuzhouChangshaXiamenXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqing Kunming

3/1/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangTianjinWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanning ChengduChongqing

3/8/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinJinanQingdao ShenyangShijiazhuangTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghai NanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyangKunming

3/13/2014

A

BeijingShijiazhuangHangzhouGuangzhouShenzhenChangshaChengdu

3/15/2014

A+G

BeijingDalianHarbinHohhotLanzhouQingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouKaifeng ShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhen ChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyang Kunming

4/5/2014

A+G

BeijingChangchunLanzhouShijiazhuangTaiyuanUrumqiWuhanShanghaiNanjingHangzhouSuzhouGuangzhouShenzhenChangsha

4/12/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanQingdaoShenyangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyangKunming

4/24/2014

A+G

BeijingShijiazhuangHangzhouGuangzhouShenzhenChangshaChengdu

4/26/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinJinan LanzhouQingdaoShenyangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouKaifeng ShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhen FuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyang

5/10/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghai NanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyangKunming

5/15/2014

A

BeijingShijiazhuangHangzhouGuangzhouShenzhenChangshaChengdu

5/17/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinHohhotJinan LanzhouQingdaoShenyangShijiazhuangUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhou ChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyang

5/24/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangTianjinTaiyuanWuhanZhengzhouKaifengShanghai NanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenFuzhou ChangshaNanningChengduChongqingKunming

6/7/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangShijiazhuangTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouFuzhouChangsha NanningHaikouNanchangChongqingGuiyangKunming

6/19/2014

A

BeijingShijiazhuangShanghaiHangzhouShenzhenChangshaChengdu

6/21/2014

A+G

BeijingHarbinQingdaoShenyang ShijiazhuangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouKaifeng HangzhouSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanning NanchangChengduChongqingKunming

6/28/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinHohhotLanzhouQingdaoShenyangTianjinWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjing HangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouChengduChongqing

7/10/2014

A+G

BeijingShijiazhuangUrumqiZhengzhouShanghai NanjingHangzhouHefeiGuangzhouShenzhenChangshaChengduChongqing

7/12/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanQingdaoShenyangTianjinWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyangKunming

7/19/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinQingdaoShenyang TaiyuanWuhanXi‘anShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhou ShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengdu ChongqingKunming

7/26/2014

A

BeijingDalianHarbinJinanLanzhouQingdao ShenyangShijiazhuangTianjinTaiyuanWuhanZhengzhouKaifengShanghai NanjingHangzhouSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamen NanningHaikouNanchangChengduChongqingGuiyang

8/2/2014

A+G

BeijingChangchunDalianJinanQingdao ShenyangShijiazhuangTianjinTaiyuanXi‘anZhengzhouWuhanShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangsha NanningHaikouNanchangChengduChongqing

8/9/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinJinan QingdaoShenyangShijiazhuangTaiyuanWuhanXi‘anShanghaiNanjing HangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanning HaikouChengduGuiyangKunming

8/16/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinHohhotJinan LanzhouQingdaoShenyangShijiazhuangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anKaifengShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhen FuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduGuiyangKunming

8/21/2014

A

BeijingHohhotLanzhouShenyang ShijiazhuangTaiyuanWuhanKaifengShanghaiNanjingHangzhouHefei WenzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaNanningNanchangChengdu Chongqing

9/4/2014

A

BeijingShijiazhuangShanghaiHangzhouShenzhenChengdu

9/6/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinHohhotLanzhouQingdaoShijiazhuangTianjinUrumqiWuhanXi‘anZhengzhou NanjingHangzhouSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouXiamenNanning NanchangChongqingGuiyang

9/20/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanQingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhou KaifengShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhou ShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengdu ChongqingGuiyangKunming

9/27/2014

A

BeijingHarbinShijiazhuangTaiyuanShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenChangshaChengdu

10/2/2014

A+G

BeijingShijiazhuangWuhanShenzhenFuzhou

10/11/2014

A

BeijingHarbinShijiazhuangTaiyuanHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenChengdu

10/18/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanQingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiXi‘anZhengzhouKaifeng WuhanShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqing GuiyangKunming

10/25/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinJinan LanzhouQingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhou ShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhou ChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingKunming

11/1/2014

A+G

BeijingChangchunHarbinJinanQingdao ShenyangShijiazhuangUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanning HaikouNanchangChengduChongqingGuiyang

11/8/2014

A

BeijingChangchunDalianHarbinQingdao ShenyangTianjinTaiyuanWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenHaikou NanchangChengduChongqingGuiyangKunming

11/13/2014

A

BeijingShijiazhuangHangzhouGuangzhouShenzhenChangshaChengdu

11/22/2014

A+G

BeijingDalianHarbinHohhotJinanLanzhou QingdaoShenyangTianjinTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouKaifeng ShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouWenzhouGuangzhouShenzhen FuzhouChangshaXiamenNanningHaikouNanchangChengduChongqingKunming

12/4/2014

A

BeijingShijiazhuangTaiyuanHangzhouGuangzhouShenzhenNanchangChengdu

12/6/2014

A+G

BeijingChangchunHohhotJinanQingdao ShijiazhuangTaiyuanUrumqiWuhanXi‘anZhengzhouShanghaiNanjingHangzhouHefeiSuzhouGuangzhouFuzhouChangshaNanningHaikouChengdu ChongqingKunming

12/13/2014

A+G

BeijingChangchunDalianHarbinHohhot JinanLanzhouQingdaoShenyangShijiazhuangTianjinTaiyuanUrumqi WuhanXi‘anZhengzhouHangzhouSuzhouGuangzhouShenzhenFuzhou ChangshaXiamenNanningNanchangChengduChongqing

12/20/2014

A

BeijingChangchunHarbinLanzhouQingdao ShenyangShijiazhuangTianjinWuhanXi‘anZhengzhouKaifengHangzhou SuzhouWenzhouGuangzhouShenzhenFuzhouChangshaXiamenNanningHaikou NanchangChengduChongqingKunming