ielts-yasi.englishlab.net

Written January 6, 2012

 

Mainland China 2012 IELTS Test Dates

You should check the official websites to confirm the information shown below.

          

             From http://www.chinaielts.org/en/apply/ielts_test_dates_2012.shtml 

Date

Exam Type

City

07/01/2012

A & G

Beijing, Dalian, Harbin, Hohhot, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

12/01/2012

A

Beijing, Shijiazhuang, Zhengzhou, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Changsha

14/01/2012

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Xiamen, Nanning, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

04/02/2012

A

Qingdao, Taiyuan, Xi'an, Shanghai, Nanjing, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanchang, Chengdu, Chongqing

09/02/2012

A & G

Beijing, Qingdao, Shijiazhuang, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Shenzhen, Changsha, Nanning

18/02/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Hohhot, Jinan, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

25/02/2012

A

Beijing, Dalian, Harbin, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming

08/03/2012

A

Beijing, Hangzhou, Shenzhen

10/03/2012

A & G

Beijing, Changchun, Harbin, Lanzhou, Qingdao, Shijiazhuang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming

17/03/2012

A

Beijing, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Shenzhen, Changsha, Chengdu, Chongqing, Guiyang

31/03/2012

A & G

Beijing, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Nanchang, Chongqing, Kunming

12/04/2012

A & G

Beijing, Shijiazhuang, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

14/04/2012

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming

21/04/2012

A & G

Beijing, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

28/04/2012

A

Beijing, Shijiazhuang, Hangzhou, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning

10/05/2012

A

Beijing, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

12/05/2012

A & G

Beijing, Harbin, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang

19/05/2012

A

Beijing, Dalian, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Chengdu, Chongqing, Kunming

26/05/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Qingdao, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Nanchang, Chongqing, Kunming

09/06/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Guiyang, Kunming

14/06/2012

A

Beijing, Shijiazhuang, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

16/06/2012

A

Beijing, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Zhengzhou, Hangzhou, Suzhou, Shenzhen, Changsha, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

30/06/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Hohhot, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Chengdu, Chongqing, Guiyang

07/07/2012

A

Beijing, Harbin, Hohhot, Qingdao, Shijiazhuang, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming

12/07/2012

A & G

Beijing, Taiyuan, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

21/07/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming

28/07/2012

A

Beijing, Jinan, Qingdao, Shijiazhuang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

04/08/2012

A & G

Beijing, Lanzhou, Qingdao, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming

09/08/2012

A

Shijiazhuang, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Changsha

11/08/2012

A

Beijing, Changchun, Dalian, Jinan, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming

25/08/2012

A & G

Beijing, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang

01/09/2012

A & G

Beijing, Changchun, Jinan, Qingdao, Shijiazhuang, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

06/09/2012

A

Beijing, Hangzhou, Shenzhen, Changsha, Nanchang

15/09/2012

A

Beijing, Harbin, Lanzhou, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Nanning, Nanchang, Chengdu, Chongqing

22/09/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Hohhot, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming

11/10/2012

A

Beijing, Shijiazhuang, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

13/10/2012

A & G

Beijing, Harbin, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Haikou, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming

20/10/2012

A

Beijing, Dalian, Harbin, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Guiyang

27/10/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Hohhot, Jinan, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Nanchang, Chongqing, Guiyang, Kunming

03/11/2012

A

Beijing, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Guiyang

08/11/2012

A & G

Beijing, Shijiazhuang, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

17/11/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Changsha, Nanning, Haikou, Nanchang, Chongqing, Kunming

24/11/2012

A

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Xiamen, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming

01/12/2012

A & G

Beijing, Changchun, Dalian, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Qingdao, Shijiazhuang, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Chongqing, Kunming

06/12/2012

A

Beijing, Hangzhou, Shenzhen

08/12/2012

A & G

Beijing, Dalian, Harbin, Hohhot, Jinan, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Suzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Haikou, Nanchang

15/12/2012

A

Beijing, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin, Xi'an, Hangzhou, Suzhou, Shenzhen, Changsha, Xiamen, Nanning, Nanchang, Chengdu, Chongqing, Kunming