ielts-yasi.englishlab.net

 

        2010 China Test Dates

 

Date

Test Type

City

2010/01/09

A/G

Beijing, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Nanning, Haikou, Chongqing, Kunming, Suzhou

2010/01/14

A

Beijing, Dalian, Shenyang, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Nanchang

2010/01/23

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/01/30

A

Beijing, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Nanning, Chengdu, Kunming, Hohhot, Shijiazhuang

2010/02/06

A

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/02/11

A/G

Beijing

2010/02/20

A/G

Beijing, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Hohhot, Shijiazhuang

2010/02/27

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Shanghai, Nanjing, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Nanning, Haikou, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou

2010/03/06

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Haikou, Chongqing, Kunming, Hohhot, Nanchang

2010/03/18

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen

2010/03/20

A/G

Beijing, Changchun, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hefei, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Suzhou, Shijiazhuang

2010/03/27

A

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hefei, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Guiyang, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/04/10

A/G

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Nanning, Haikou, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou

2010/04/15

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Shijiazhuang

2010/04/17

A/G

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Chongqing, Guiyang, Kunming, Suzhou, Hohhot, Nanchang

2010/04/24

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Xi'an, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming,

2010/05/08

A/G

Beijing, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Xiamen, Changsha, Nanning, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Hohhot, Shijiazhuang

2010/05/15

A

Beijing, Changchun, Dalian, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Suzhou, Nanchang

2010/05/20

A/G

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Nanchang

2010/05/29

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Chongqing, Suzhou

2010/06/05

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Urumqi, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Chengdu, Guiyang, Suzhou, Hohhot

2010/06/17

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Changsha

2010/06/19

A

Beijing, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chongqing, Guiyang, Kunming, Shijiazhuang

2010/06/26

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Xiamen, Nanning, Haikou, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/07/10

A

Beijing, Changchun, Jinan, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Chongqing, Kunming

2010/07/15

A

Beijing, Tianjin, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Changsha

2010/07/17

A/G

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Nanning, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Suzhou, Shijiazhuang

2010/07/31

A/G

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Nanjing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Nanning, Chengdu, Chongqing, Guiyang, Kunming, Suzhou, Hohhot, Nanchang

2010/08/05

A/G

Beijing, Dalian, Taiyuan, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Shenzhen, Guiyang, Kunming, Nanchang

2010/08/14

A

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou

2010/08/21

A/G

Beijing, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Xi'an, Zhengzhou, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Hohhot, Shijiazhuang

2010/08/28

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Tianjin, Wuhan, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Nanning, Chengdu, Chongqing, Suzhou, Nanchang

2010/09/04

A

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Hohhot

2010/09/11

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Qingdao, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Changsha, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Suzhou, Shijiazhuang

2010/09/16

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen

2010/09/25

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Qingdao, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Fuzhou, Nanning, Chongqing, Guiyang, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/10/09

A/G

Beijing, Qingdao, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Fuzhou, Changsha, Chongqing, Guiyang, Hohhot

2010/10/14

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Shijiazhuang, Nanchang

2010/10/23

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Chengdu, Chongqing, Kunming, Suzhou

2010/10/30

A/G

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Jinan, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Nanning, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Suzhou, Nanchang

2010/11/04

A/G

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, Nanchang

2010/11/06

A

Beijing, Changchun, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Changsha, Chengdu, Guiyang, Kunming

2010/11/20

A/G

Beijing, Changchun, Harbin, Jinan, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Guangzhou, Fuzhou, Changsha, Nanning, Haikou, Chengdu, Chongqing, Suzhou, Shijiazhuang

2010/11/27

A

Beijing, Dalian, Jinan, Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen, Chongqing, Suzhou, Hohhot, Nanchang

2010/12/04

A/G

Beijing, Jinan, Qingdao, Taiyuan, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Guangzhou, Fuzhou, Changsha, Nanning, Chongqing, Suzhou,

2010/12/11

A/G

Tianjin, Hohhot, Shijiazhuang, Dalian, Shenyang, Changchun, Jinan, Qingdao, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Hefei, Xiamen, Suzhou, Nanchang, Guangzhou, Shenzhen, Haikou, Zhengzhou, Xi'an, Kunming,

2010/12/16

A

Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen

2010/12/18

A

Beijing, Dalian, Harbin, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Wuhan, Xi'an, Zhengzhou, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Changsha, Nanning, Chengdu, Chongqing, Kunming,

From: http://exam.tigtag.com/ielts/basic/65369.shtml